Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Om leversjukdomar Levertransplantation Höga leverenzymsvärden transplantation

 

Carina Olsson, ordförande i Föreningen för barn med leversjukdomar

och Sten Melander, kassör, informerade om föreningens arbete.


-Vår förening startade 1992 här på Ågrenska och sedan dess har vi blivit fler och fler. Medlemsantalet är idag ungefär 66 familjer plus 55 stödmedlemmar.

 

Föreningen satsar mycket arbete på att sprida kunskap om leversjukdomar.

-Vi vill ju också nå fler familjer med barn med de här sjukdomarna. Därför har vi nyligen utsett 18 stycken kontaktfamiljer. Vi har fortfarande stora problem att nå ut till alla regioner och det måste vi försöka lösa framöver.

Tillbaka

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen