Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Om leversjukdomar Levertransplantation Höga leverenzymsvärden transplantation

Hej! Funderar på i hur stor utsträckning vuxna kan donera organ till barn. Passar vuxna organ för barn eller kan man transplantera delar av organ om de är för stora?

 

Vuxna kan donera till barn. Vid njurtransplantation kan ett barn vanligen ta emot en vuxen njure. Vid levertransplantation används en del av levern om barnet är litet, vid lungtransplantation likaså. För hjärttransplantation gäller däremot en ganska precis storleksöverensstämmelse.

 

Med vänliga hälsningar
Annika Tibell

 

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen