Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Hjärtbarn Om Williams hjärtfel

Hjärtat

Hjärtat är en pump som pumpar runt blodet mellan lungorna och kroppens olika organ. Hjärtat sitter bakom bröstbenet mitt i bröstkorgen.

Man brukar säga att hjärtat normalt är lika stort som ägarens knutna hand. Hjärtat hos en nyfödd väger ca 20 gram, och hos en vuxen människa 250-300 gram.

De blodkärl som lämnar hjärtat kallas för pulsådror eller artärer, och de som leder till hjärtat kallas för blodådror eller vener.

Man kan räkna hjärtslagen genom att man känner på en pulsåder. Det gör man lättast i ljumsken, på sidan av halsen eller vid handloven strax ovanför tumfästet.

 

Hjärta i genomskärning

hjarta_normalt

 

Hjärtat består av fyra olika hålrum

  • höger förmak
  • höger kammare
  • vänster förmak 
  • vänster kammare

Mellan förmak och kammare finns klaffar som kan öppnas och stängas.

  • trikuspidalisklaffen - mellan höger förmak och kammare
  • mitralisklaffen - mellan vänster förmak och kammare

Mellan höger kammare och lungpulsådern (pulmonalis) respektive vänster kammare och kroppspulsådern (aorta) finns också klaffar som kan öppnas och stängas.

  • pulmonalisklaffen - mellan höger kammare och lungpulsådern
  • aortaklaffen - mellan vänster kammare och kroppspulsådern

Klaffarna ger upphov till ljud, de så kallade hjärttonerna, i samband med att de öppnar och stänger sig. Normalt finns två hjärttoner men hos unga finns även en tredje. Den uppkommer när kamrarna fylls med blod.

 

Hjärtat består egentligen av två pumpar som ligger i serie efter varandra. Hjärtats högra halva pumpar syrefattigt blod från kroppens olika organ till lungorna. Vänstra halvan pumpar syresatt blod från lungorna till kroppens olika organ.

 

dubbla_pumpar

 

Blodet kommer från lungorna, där det syresatts, via lungvenerna till vänster förmak. Från förmaket pumpas blodet genom den öppna mitralisklaffen till vänster kammare.

När vänster kammare drar sig samman stängs mitralisklaffen. Från vänster kammare pumpas blodet genom den öppna aortaklaffen ut till stora kroppspulsådern, även kallad aorta.

Till kroppens organ

När vänster kammare åter vidgar sig stängs aortaklaffen så att blodet inte rinner tillbaka till kammaren. I och med att kammaren vidgas så öppnar sig åter mitralisklaffen, nytt blod fyller kammaren och förloppet upprepas.

Från hjärtat pumpas blodet till kroppens organ. Där avlämnas syre och näringsämnen samt hämtas koldioxid och slaggprodukter som utsöndras eller bryts ned i lungor, njurar och lever.

Från kroppens organ

Från kroppens olika delar kommer icke syresatt blod genom övre och nedre hålvenerna till höger förmak.

Blodet pumpas genom den öppna trikuspidalisklaffen från höger förmak till höger kammare.

När höger kammare drar sig samman stängs trikuspidalisklaffen och blodet pumpas genom den öppna pulmonalisklaffen ut i lungpulsådern till lungorna.

Till lungorna

När höger kammare åter vidgar sig stängs pulmonalisklaffen, så att blodet inte rinner tillbaka till den högra kammaren. I och med att höger kammare vidgas öppnar sig trikuspidalisklaffen igen, nytt blod fyller kammaren och förloppet upprepas.

 

källa: growingpeople.se

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen