Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Om leversjukdomar Levertransplantation Höga leverenzymsvärden transplantation

(Transaminasstegring / För den medicinska översättningen av 2006 års version av Praktisk Medicin (PM) ansvarar dr Olle Lyngstam, Göteborg.)


Definition

 

Leverfunktionsprover: enzymet aspartataminotransferas (ASAT), enzymet alaninaminotransferas (ALAT), enzymet alkaliska forfataser (ALP), enzymet gamma-glutamyltransferas (GT), enzymet kolhydratfattigt transferrin (CDT) och gallfärgämnet bilirubin.

 

Värdering av enskilda enzymer:

 

ALAT: Tecken på vävnadsskada i lever. Mycket höga värden ses t ex vid virushepatit.

 

ALP: Frikostighet med ultraljud vid höjning av ALP av oklar orsak. Kan ses isolerat höjd vid läkning av benbrott, skelettpåverkan, hos växande ungdomar, låg ämnesomsättning (hypotyreos), kronisk ledgångsreumatism, polymyalgia reumatika, levercancer, användande av epilepsi-mediciner.

 

ASAT: Tillför i praktiken gällande leverutredning inom öppenvården knappast någon mer än ALAT. Enzymet finns förutom i lever även i hjärta och muskulatur.

 

S-Bilirubin: Isolerad höjning är sannolikt Gilberts sjukdom. Om patienten är invandrare, misstänk thalassemi: lågt blodvärde (Hb), lågt antal nybildade röda blodkroppar (reticulocytos).

 

CDT: Bra vid uppföljning av känd alkoholöverkonsumtion. Stiger även vid gallgångs- och leversjukdomar som Primär Scleroserande Colangit resp Primär Biliär Cirrhos.

 

GT: Var frikostig med ultraljud vid höjning av oklar orsak. Höga värden ses vid övervikt (obesitas), användande av olika läkemedel t ex dextropropoxifen och epilepsimediciner, låg/hög ämnesomsättning (hypo/hypertyreos), levercancer vid förhöjda blodfetter (hypertriglyceridemi) och vid en rad andra sjukdomstillstånd i njurar, bukspottskörtel och hjärta. Beträffande alkoholöverkonsumtion fungerar analysen bäst som markör vid uppföljning av konsumtionen. Upphör alkoholkonsumtionen återgår värdet till normala nivåer på 3–6 veckor.

 

källa: FASS.se

 

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen