Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Om leversjukdomar Levertransplantation Höga leverenzymsvärden transplantation

 

Chefstandläkare Jan Andersson, övertandläkare Sten Sundell och logoped

Lotta Sjögreen från Mun-H-Center i Göteborg, informerade om

funktioner i och kring munnen.


Mun-H-Center är ett regionalt samverkansprojekt som fått stimulansbidrag från socialstyrelsen.

 

-Det som från början var avsett att bli ett regionalt odontologiskt kunskapscentrum håller nu på att bli ett nationellt centrum, där vi samlar, dokumenterar och sprider orofacial (mun och ansikte) kunskap kring små och mindre kända handikappgrupper.

 

Mun-H-Center erbjuder informationsmaterial, utbildning, handledning, konsultation och behandling.

 

-Munnen har hittills varit en lågprioriterad del av kroppen, men det håller nu på att ändras. Och det tycker inte vi är naturligt, eftersom i munnen finns några av kroppens viktigaste funktioner.

 

Föräldrarna på vistelsen fyllde i ett frågeformulär om bl a tandvård och matsituationen.

 

-Uppgifterna samlar vi i vår databas och dessa blir sedan tillgängliga för föräldrar och tandvårdspersonal.

 

Barn med leversjukdomar har förhållandevis få problem i och kring munnen.

 

-Det är trots det viktigt med en tidig tandvårdskontakt, individuell uppföljning och profylaktisk behandling för att undvika karies och tandköttsinflammation. Energirik kost och ej fullgod munhygien kan utgöra risk för problem i munhålan.

 

Tandläkarkontakten är särskilt viktig inför en levertransplantation.

-Inför en transplantation, där samtidigt immun-försvaret är nedsatt, bör munhålan vara så frisk som möjligt för att undvika att dåliga tänder sprider infektioner i kroppen.

 

Vid medicinering mot avstötning, exempelvis med ciklosporin, kan tandköttet bli förstorat. Extra hjälp med rengöring kan då krävas.

 

Vid vissa leversjukdomar kan en ökad blödningsrisk förekomma, vilket bör beaktas vid tandbehandlingen.

Tillbaka

 

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen