Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Hjärtbarn Om Williams hjärtfel

Fallots missbildning

Fallots missbildning, Fallots tetrad innebär att det är hål i skiljeväggen mellan hjärtkamrarna (grön ring) och att utflödet till lungpulsådern är förträngt (gul ring).

 

fallot

(Förutom Fallots har William även väldigt trånga lungpulsådrar)

 

Förträngningen omfattar pulmonalisklaffen (klaffen i lungpulsåderns mynning) samt området under klaffen i höger kammares utflöde. Ibland är också lungpulsåderns grenar underutvecklade.

Fallots missbildning utgör ca 5,5 procent av alla hjärtfel.

 

Symtom

Dåligt syresatt blod (blå pilar) går från höger kammare till vänster kammare och ut i kroppspulsådern. Det gör att blodets syrehalt blir lägre och barnet ser blått ut (cyanos). Denna cyanos kan ses under nyföddhetsperioden men upptäcks ibland något senare. I sällsynta fall kan cyanosen komma som plötsliga attacker (blue spells).

 

källa: growingpeople.se

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen