Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Om leversjukdomar Levertransplantation Höga leverenzymsvärden transplantation

Docent Michael Olausson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,

informerade om ny teknik att transplantera lever från levande

donatorer.


-För bara fem år sedan hade vi inte alls så goda resultat när det gällde levertransplantationer till barn som till vuxna. Genom en ny transplantationsteknik har vi idag likvärdiga resultat.

 

Transplantation av lever utföres när man vill försäkra sig om att barnet kommer att tillväxa och utvecklas som det ska.

 

-Vi vill också undvika att barnet drabbas av livshotande sjukdomar t ex akut leversvikt. Genom transplantation har man en möjlighet att undvika kroniska komplikationer.

 

I samband med levertransplantationer så talar man om hel, reduceradoch delad lever.

 

-Transplantation av hel lever fungerar bäst på vuxna. Försöker man transplantera en hel lever från en vuxen till ett barn, får man oftast problem med att den inte får plats. Hel lever från barndonatorer är dels sällsynta, dels ger de oftare artärkomplikationer. Reducerad lever innebär att man använder en del av en hel vuxenlever (vänsterloben)

från en avliden och inte använder den del som blir kvar (högerloben). Resultaten från sådana transplantationer är något sämre än vid hel lever, sa Michael Olausson.

 

När man använder delad lever tar man tillvara båda delarna och ger den mindre delen till ett barn och den större till en vuxen.

 

-Levern är placerad i en kall lösning (ex situ=utanför kroppen) när den delas. Resultaten är inte så goda. Kylningen blir inte tillräcklig och man har dålig kontroll på hur det står till med blodkärl och gallgångar.

 

En annan möjlighet innebär att levern delas på plats i en avliden donator (in situ= inne i kroppen).

 

-Fördelarna är flera, bl a går det kortare tid från det att levern tas ut tills den är på plats och man ser bättre var eventuella blödningar uppstår. Resultaten hittills är nästan lika goda som vid transplantation av hel lever mellan vuxna personer.

 

En ny teknik som nyligen utvecklats innebär att två segment från leverns vänstersida opereras ut från en levande donator, t ex från en förälder till ett barn (in situ split).

 

-De två segmenten omfattar cirka 20% av leverns hela storlek. Man använder samma teknik som in situ. Fördelarna är främst att man får många fler möjliga donatorer, kvaliteten på organet är känt, transplantationen kan planeras bättre. Nackdelen är att det finns en liten risk för donatorn som ligger i storleksordningen ett dödsfall på 500 operationer.

 

Michael Olausson berättade att transplantationsteamet aldrig försöker pressa föräldrarna till transplantation med levande givare, det förslaget måste komma från föräldrarna själva.

 

-Vi informerar om de olika möjligheterna, de förväntade resultaten och vilka risker som de olika alternativen för med sig.

 

Är alla förberedelser riktigt gjorda innebär avstötningen inget större problem. I ytterst få fall måste man göra en ny transplantation.

 

Den del av levern, som barnet fått, tillväxer och blir så stor som den behöver vara. Donatorns resterande del växer inte ut till full storlek.

 

Resultaten av levertransplantationer är idag mycket goda, enligt Michael Olausson.

 

-Nio stycken av tio som transplanterats har god livskvalitet efter ett år och 80% efter två år. Levern är överhuvudtaget ett mycket tåligt organ och ingen patient avlider av att levern inte fungerar för att den är utsliten och för gammal.

 

Idag behöver 12-15 barn/år en ny lever och av dessa måste 2-3 transplantationer ske akut. Tillgången på donatorer och hur sjukt barnet är avgör om barnet behöver få en ny lever.

 

Några föräldrar undrade hur länge barnet kan ha en transplanterad lever.

-Om det är så att levern fungerar bra efter ett år är det troligt att den gör det också efter 15-20 år. Därefter kan det ske en försämring, men det vet vi väldigt lite om, sa Michael Olausson.

Tillbaka

 

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen