Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Vad är Alagilles syndrom Vad har William gått igenom? Ordbok-Lexikon Länkar

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som katalyserar överförandet av en aminogrupp från aminosyran aspartat till en ketosyra. ASAT förekommer i många vävnader. Störst aktivitet av ASAT har påvisats i hjärta, lever och skelettmuskulatur. I levern finns ASAT dels i mitokondrier dels i cytoplasman. I levercellernas cytoplasma finns också aminotransferas ALAT och vid cellskador i levern svämmar båda dessa enzymer ut och når blodet via sinusoider och lymfvägar. Vid cellskador i hjärta eller andra muskler ökar ASAT i plasma men ej ALAT. Mängden enzym som tillföres blodet är beroende av organskadans storlek. Halveringstiden för ASAT i cirkulationen är c:a 12 timmar medan det för ALAT är c:a 36 timmar.

 

källa: Ängelholms sjukhus


Aspartataminotransferas (ASAT) har som uppgift att katalyserar överföringen av en aminogrupp från aspartat till en ketosyra. ASAT förekommer främst i hjärta, lever och skelettmuskulatur. I levern finns ASAT både i mitokondrier och i cytoplasman till skillnad från ALAT som bara finns i cytoplasman. Vid skador på något av dessa organ kan ASAT mätas i blodet. Mängden ASAT halveras i blodet på ungefär 12 timmar.

 

källa: Wikipedia, den fria encyklopedin

 

                                                            Tillbaka

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen