Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Vad är Alagilles syndrom Vad har William gått igenom? Ordbok-Lexikon Länkar

När man har gulsot blir hela kroppen inklusive ögonvitorna gult missfärgade. Det beror på att ämnet bilirubin ansamlas i blodet och i kroppens samtliga organ.

Strax efter födelsen har alla nyfödda barn förhöjda nivåer av bilirubin i blodet men bara några av dem blir mer påtagligt gula. Denna typ av gulsot har inget med leversjukdom att göra. Under fosterlivet har barnet bildat rikligt med röda blodkroppar. När de röda blodkropparna dör och faller sönder (vilket är normalt) bildas förhållandesvis stora mängder bilirubin. Det nyfödda barnets lever klarar inte av att ta hand om allt bilirubin, utan det samlas i blodet.

 

Hos barn som blir påtagligt gula kontrollerar man bilirubinnivån i blodet. Man vill förvissa sig om att nivån inte stiger för högt. Vid kraftigt förhöjd nivå kan det fettlösliga bilirubinet vara skadligt för hjärnan. Att nivåerna stiger för högt undviker man genom att ljusbehandla barnet. Ljusbehandling förvandlar bilirubinet till en form som kan utsöndras i urinen utan att levern har omvandlat det till den vattenlösliga (konjugerade) formen.

 

källa: growingpeople.se

 

                                                          Tillbaka

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen