Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Vad är Alagilles syndrom Vad har William gått igenom? Ordbok-Lexikon Länkar

Bilirubin (av lat. bilis "galla" och ruber "röd", "rödfärgad") är en avfallsprodukt som bildas när den hemgrupp som finns i röda blodkroppars hemoglobin bryts ner.

Bilirubin är gult till färgen, vilket kan ses i blåmärken som är på väg att försvinna. Det är även detta ämne som ger avföringen dess brunaktiga färg.

Bilirubin löses dåligt i vatten och transporteras till levern och binds till albumin. Levern utsöndrar bilirubinet till gallan. Om stora mängder röda blodkroppar bryts ner, kan detta detekteras genom höga halter bilirubin i blodet.

 

källa: Wikipedia, Den fria encyklopedin


Bilirubinet bildas när blodets röda färgämne bryts ned. Det ursprungliga bilirubinet är ett fettlösligt ämne (okonjugerat bilirubin) som är i stort sett ofarligt. I höga koncentrationer (över ca 400 mmol/l) har det dock skadlig inverkan på hjärnan. Den mogna levern förvandlar fettlösligt bilirubin till en vattenlöslig form (konjugerat bilirubin) som utsöndras dels i gallan till tarmen och sedan till avföringen, dels via njurarna till urinen. Bilirubinet ger urinen respektive avföringen dess typiska färg.

 

källa: growingpeople.se

                                                          Tillbaka

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen