Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Vad är Alagilles syndrom Vad har William gått igenom? Ordbok-Lexikon Länkar

Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som hos människan och många andra djur står för syretransporten i blodet. I äldre litteratur stavas det ibland hämoglobin. Hemoglobinet transporterar syre från lungorna ut till kroppens övriga vävnader såsom musklerna, där hemoglobinet plockar upp avfallsprodukten koldioxid och fraktar det tillbaka till lungorna, där det lämnar kroppen.

Namnets hem kommer från hemoglobinets järninnehållande hemgrupp, som binder syremolekylen och ger blodet dess röda färg, och globin syftar på själva proteinet som liksom övriga proteiner i blodet är globulärt det vill säga mer eller mindre runt till formen. Halten av hemoglobin i blodet kan ses som ett mått på blodets förmåga till syretransport, och kallas blodvärde. Det finns flera sjukdomar som orsakas av mutationer i genen för hemoglobin. De vanligaste av dessa är sickle cell-anemi och thalassemi.

 

källa: Wikipedia, Den fria encyklopedin

 

                                                     Tillbaka

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen