Välkommen till Fam. Blom-Larsen
Hem Alagilles syndrom Levern Hjärtat Om oss Gästbok

Rubriker

Vad är Alagilles syndrom
Vid Alagilles syndrom påverkas flera organ i kroppen, främst lever, hjärta, pulsådror (artärer), lungor, ögon och ansikte. Nedsatt leverfunktion, förträngning av artärer och artärblödningar är de allvarligaste symtomen.
Läs mer
Vad har William gått igenom?
Här sammanställer vi vad William gått igenom genom åren som gått. Genom bilder och dagbok kopplat till en viss händelser.
Läs mer
Vad är Alagilles syndrom Vad har William gått igenom? Ordbok-Lexikon Länkar

Alaninaminotrasferas (ALAT) är ett enzym som katalyserar överförandet av en aminogrupp från alaninsyra till en ketosyra. ALAT aktivitet har framförallt påvisats i levercellerna där enzymet finns i cytoplasman. I levercellerna finns även enzymet ASAT och vid cellskador i levern svämmar både ASAT och ALAT ut i blodet via sinusoider och lymfvägar. Vid cellskador i hjärta eller andra muskler ökar ASAT i plasma men ej ALAT. Mängden enzymer som tillförs blodet är beroende på levercellskadans utbredning men beroende på när provet tas efter cellskadan är proportionerna mellan ASAT och ALAT olika då dessa enzymer har olika halveringstid. ASAT har en halveringstid på cirka 12 timmar medan ALAT har cirka 36 timmar.

 

källa: Ängelholms sjukhus


Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalyserar överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.

ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet. Till skillnad från ASAT så finns ALAT bara i cytoplasman hos leverceller så därför kan värdet blir lägre vid leverskada än vid provtagning av ASAT. Virushepatit orsakar mycket höga ALAT-värden. Mängden ALAT i blodet halveras på 36 timmar.

 

källa: Wikipedia, den fria encyklopedin

 

                                                         Tillbaka

Copyright 2008 Välkommen till Fam. Blom-Larsen